Ventilatsiooni tuleohutus (Päästeameti soovitused)

Menüü nr.2

 

Tööde teostamisel järgime Päästeameti soovitusi ja EU ventilatsiooni hoolduse, hügieeni ja kvaliteedi standardit. Järgnevalt toome välja Päästeameti poolt koostatud soovitused juhised, et ventilatsiooni tuleohutus oleks tagatud.

Soovitused ventilatsioonisüsteemi hooldamisel ja puhastamisel (ventilatsiooni tuleohutus)

Tuleohutuse seaduse kohaselt peab isik kontrollima tema valduses oleva kinnisasja, ehitise, ruumi, seadme ja nende kasutamise ohutust ja nõuetekohasust. Samuti rakendama tulekahju tekkimist vältivaid meetmeid ning hoiduma tegevusest, mis võib põhjustada tulekahju. Päästeamet kontrollib seadmetele ja paigaldistele esitatavate tuleohutusnõuete täitmist, ventilatsioonisüsteemi hooldamine kuulub ka nende alla. Ventilatsioonisüsteemi paigaldamisel, kasutamise, hooldamisel ja kontrollimisel tuleb vältida tuleohtu ning juhinduda tootja kasutusjuhendist ja/või standarditest. Kõige ohtlikum tuleohutuse seisukohast on köögi ventilatsioon, kuhu kuhjuvad toiduõlijäägid ja rasv. Tihti saavad põlengud alguse just köögi väljatõmbekanalitest, mida pole piisavalt puhastatud.

Mida võiks teada ventilatsioonisüsteemi puhastamisest

 • Torustikku puhastatakse harjasmasinatega.
 • Vajadusel lisatakse piisavas koguses puhastusluuke – veendudes, et puhastatud saab kogu ventilatsioonisüsteem. Puhastusluugid peavad olema paigaldatud torustikule vastavalt standardile (EPN 10.7). Juhul, kui objektil puhastusluugid puuduvad on puhastaja kohustatud need paigaldama. Seadmete iseloomust tulenevalt ei ole antud tööd ilma puhastusluukideta võimalik teha.
 • Puhastatakse ventiilid ja plafoonid.
 • Töö teostaja peab veenduma, et tööde teostamisel ei saaks häiritud süsteemi tasakaalustus (klappide ja plafoonide asend ei tohi tööde käigus muutuda).
 • Ventilatsiooni agregaatidele tehakse kuiv- või märgpuhastus (puhastatakse soojusvaheti/kalorifeer jne).
 • Köögi ventilatsioonisüsteemi puhastuses lähtutakse igal võimalikult juhul märgpesust- saavutamaks parimat tulemust. Köök ja seadmed kaetakse vajadusel võimalikult hästi ja turvaliselt kilega.
 • Kubud, filtrid ja torustik puhastatakse kuumaauruga või/ja kemikaalidega ja mehhaaniliselt. Vajadusel korratakse tegevust piisava tulemuse saavutamiseks.
 • Puhastatakse ventilatsioonisüsteemi mootorid, kambrid, labad jne. Labade puhastusel on vaja jälgida, et mootor oleks balansseeritud ka pärast puhastust. Kogu töö jooksul peab toimuma tehtud puhastustööde olukorra fikseerimine fotodega. Töötaja kohustus on tagada piisav hulk fotomaterjali tehtud töödest. Fotod peavad olema varustatud kuupäeva ja kellaajaga. Tellijal peab olema võimalus kontrollida, et fotod on tehtud tellija objektil.
 • Soovituslik on Töövõtjaga koos teha ringkäik, kus kontrollitakse süsteemi puhtust 5-est vabalt valitud kohast pärast tööde lõppu.
 • Juhul, kui Tellijal puudub pädevus puhastuse kvaliteeti jälgida võib Tellija paluda kontrolli samal alal tegutsevalt ettevõttelt.
 • Töövõtja märgib objektile ja plaanile puhastusluukide asukoha (millede vahemaa võib olla kuni 8m) ja kliendi soovil ka suuruste kleepsud nähtavale kohale.
 • Töövõtja märgib infokleebistega objektil ventilatsioonisüsteemi seadmetel tehtud tööd ja hinnanguline järgmise puhastuskorra.
 • Töökeskkond tuleb hoida korras ja puhas, vajadusel puhastab Töövõtja töökeskkonna.
 • Pärast tööde lõppu esitatakse Tellijale AKT teostatud tööde kohta koos foto/video materjalidega.

Puhastuse intervall (et köögi ja ventilatsiooni tuleohutus oleks tagatud)

Eesti Standard EVS 812-2:2014 „Ehitise Tuleohutus“

 • 8.1.1 Kogu ventilatsioonisüsteemi koos agregaatidega peab saama puhastada ilma konstruktsioone kahjustamata. Puhastamisrežiim oleneb objektist ja see tuleb vajaduse korral kooskõlastada järelevalveorganitega. Puhastamise sagedus peab olema vähemalt kord aastas. Kahe puhastuskorra vahele ei tohi jääda üle 365 ööpäeva.
 • 8.1.3 Professionaalselt kasutatavate köökide ventilatsioonikanaleid tuleb puhastada vastavalt kasutamise intensiivsusele:
  • Vähemalt korra kvartalis, kui seadmeid kasutatakse 12 h/ööpäevas – 16 h/ööpäevas.
  • Vähemalt kord poolaastas, kui seadmeid kasutatakse 6 h/ööpäevas –12 h/ööpäevas.
  • Vähemalt kord aastas, kui seadmeid kasutatakse 2 h/ööpäevas –6 h/ööpäevas.

Võid meid usaldada

Meie meeskond on läbinud vastavad koolitused Taanis ja ettevõte omab ventilatsiooni hooldustööde sertifikaati. Väljastame teostatud hooldustööde akti, mida aktsepteerib ka päästeamet. Järgime oma töös EVS EN-15780 standardit. Mis on Euroopa Liidus paika pandud ventilatsiooni hoolduse, hügieeni ja kvaliteedi juhend.

Millal sinu elu- või töökeskkonna ventilatsiooni viimati kontrolliti? Kui soovid, et tuleksime ja vaataksime teie süsteemid üle, siis kontaktid leiad siit

Oleme saanud abiks olla üle 2000 kliendile!

Telli ventilatsiooni puhastus ja seadmete hooldus meie spetsialistidelt!

Küsi hinnapakkumist

Klientide tagasiside