Köögi ventilatsiooni ja rasvakanalite puhastamine

Miks on vaja köögi ventilatsiooni- ja rasvakanaleid puhastada?

Köögi “tagatoa” puhtus on oluline, et tagada inimeste heaolu ja tervis, mõistlik energiatarbimine, süsteemi pikk kasutusiga ning köögitoimingute hügieenilisus.

Miks on vaja köögi ventilatsiooni- ja rasvakanaleid puhastada?

Köögi “tagatoa” puhtus on oluline, et tagada inimeste heaolu ja tervis, mõistlik energiatarbimine, süsteemi pikk kasutusiga ning köögitoimingute hügieenilisus.

Rasva kogunemine ventilatsiooni- ja rasvakanalitesse põhjustab mustuse, tolmu, hallituse ja bakterite kogunemist ning suurendab tulekahjuohtu. Tulekahju korral levib tuli õhukanalite kaudu kiiresti ja võib põhjustada ulatuslikke kahjusid kogu varale.

Kui ventilatsioonisüsteem läbib ummistunud rasvakanalit, tõusevad ka energiaga seotud kulud. Rasvakanali regulaarne puhastamine aitab hoida ka energiatarbimise mõistlikuna.

Restorani või muu toitlustusasutuse ventilatsiooni- ja rasvakanalite puhastus

Vastavalt eeskirjadele tuleb toitlustusasutuse rasvakanaleid puhastada vähemalt kord aastas ja vajadusel sagedamini. Rasvakanalite, ventilaatorite ja õhupuhastite puhastustöid saame teha teile sobivaimal ajal.

Koduse köögi rasvakanali puhastamine

Ka kodustes tingimustes võib väljatõmbesüsteemi kogunenud rasv muutuda tuleohtlikuks. Seetõttu on selle regulaarne ülevaatus ja puhastamine vajalik umbes kord aastas.

Kui sageli nõuab seadus rasvakanalite puhastamist?

Ventilatsiooni puhastus on osa Enesekontrolli ja Tuleohutuse plaanidest, mille olemasolu ja korrektset järgmist nõuab Päästeamet.

Tuleohutuse seadusest tulenevalt ei tohi kahe ventilatsiooni puhastuse vahele jääda rohkem kui 365 päeva. Professionaalsetes toitlustusasutuste köökides tuleb ventilatsiooni puhastada veel sagedamini, kuna köögi ventilatsiooni kuhjuvad toiduõlijäägid ja rasv. Tihti saavad põlengud alguse just köögi väljatõmbekanalitest, mida pole piisavalt puhastatud.

Professionaalselt kasutatavate köökide ventilatsioonikanaleid tuleb puhastada :

  • Vähemalt korra kvartalis, kui seadmeid kasutatakse 12 h/ööpäevas – 16 h/ööpäevas.
  • Vähemalt kord poolaastas, kui seadmeid kasutatakse 6 h/ööpäevas –12 h/ööpäevas.
  • Vähemalt kord aastas, kui seadmeid kasutatakse 2 h/ööpäevas –6 h/ööpäevas.
Köögikubu puhastus enne ja pärast

Puhastame ja hooldame köögi rasvakanaleid ja väljatõmbesüsteeme uusima tehnoloogiaga. 

Köögi rasvakanalite puhastus kuivjääga.

Vaata, kuidas Kuivjää Robot puhastab:

Võid meid usaldada

Oleme läbinud koolitused Taanis ja omame ventilatsiooni hooldustööde sertifikaati. Väljastame teostatud hooldustööde akti, mida aktsepteerib ka päästeamet. Järgime oma töös EVS EN-15780 standardit.

Oleme saanud abiks olla ca 2000 kliendile.

Telli ventilatsiooni puhastus ja seadmete hooldus meie spetsialistidelt!

Küsi hinnapakkumist