Ventilatsioonitorude puhastus

Miks on ventilatsioonitorude regulaarne puhastus vajalik?

Ventilatsiooni on vaja puhastada regulaarselt nii inimeste tervise tagamiseks kui ka seadusandlusest tulenevast kohustusest, mille mittetäitmine toob kaasa rahalised trahvid.

Ventilatsioonikanalite regulaarne puhastamine parandab siseõhu kvaliteeti. Torustikku kogunenud tolm, mustus ja niiskus loovad soodsa keskkonna bakterite ja viiruste tekkeks ning paljunemiseks. Regulaarse puhastusega hoiad ära haiguspõhjustajate tekke ning paljunemise.

Puhastamata ventilatsioonisüsteemid on tulekaitse nõrgad kohad

Puhastamata ventilatsioonitorustikku kogunenud tolm on tuleohtlik. Tulekahju korral levib tuli ventilatsiooni kanaleid pidi kiiresti kogu hoones laiali. Süsteemi paigaldatud tuletõkkeklapid hoiavad ära tule leviku vaid hooldatud süsteemis.

Puhastatud süsteemis väheneb tuleoht.

Kuidas aru saada, et ventilatsiooni on vaja puhastada?

Sisemiste ventilatsioonielementide seisukorda on palja silmaga pea võimatu jälgida. Kuid on spetsiaalseid märke, mis viitavad otseselt süsteemi ebaõigele tööle: ebameeldiv lõhn, akende udustumine, kõrgem õhutemperatuur ja -niiskus ruumis, umbsus ning tolmu kiire settimine isegi sageli koristades.

Kui sageli nõuab seadus ventilatsioonitorude puhastamist?

Ventilatsiooni puhastus on osa Enesekontrolli ja Tuleohutuse plaanidest, mille olemasolu ja korrektset järgmist nõuab Päästeamet.

Tuleohutuse seadusest tulenevalt peab puhastamise sagedus olema vähemalt kord aastas. Kahe puhastuskorra vahele ei tohi jääda üle 365 ööpäeva. Köökides tuleb puhastada veel tihedamini, kuna köögi ventilatsiooni kuhjuvad toiduõlijäägid ja rasv.

Tuletõkkeklappide kontroll

Ventilatsioonitorustiku sees on tule ja suitsu leviku takistamiseks spetsiaalseid tuletõkkeklapid, mille seisukorda tuleb eraldi kontrollida. Tuletõkkeklapid eraldavad tulekahjutsooni ülejäänud hoonest ning tõkestavad tule -, temperatuuri- ja suitsu levimist.

Tuletõkke klappide kontrolli nõuab Päästeamet üks kord aastas.

Teenuse järgselt väljastame väljastame klappide numbrite ning asukohtadega akti.

Telli ventilatsioonitorude puhastus

Telli ventilatsioonitorude regulaarne hooldus oma kodule või kaasa meid, kui käimas on renoveerimisprojekt. Soovi korral kontrollime enne hoolduspakkumise tegemist ventilatsiooni- või küttesüsteemi hooldusvajadust.

Hooldusakt Päästeametile esitamiseks

Päästeamet teostab ventilatsioonisüsteemiga hoonetesse regulaarseid kontrolle. Hoone haldajal peab olema ette näidata ventilatsiooni hooldusakt. Kui töö on tehtud, anname üle dokumendid tehtud tööde ja tulemuste kohta kinnistu hooldusraamatusse lisamiseks.