Õhksoojuspumpade paigaldus ja hooldus

Õhksoojuspumba tööpõhimõte

Õhksoojuspumba tööpõhimõte on lihtne: transportida välisõhus sisalduv soojusenergia majja. Soojuspump koosneb neljast osast: aurustist, kondensaatorist, kompressorist ja paisventiilist. Need elemendid on ühendatud torustiku abil suletud süsteemiks. Süsteemis ringleb külmaagens, mis ühes süsteemi osas on vedelas ja teises gaasilises olekus. Just see võimaldab pumbal väliskeskkonnast soojust neelata ja küttesüsteemi edastada.

Õhksoojuspumba paigaldus

Õhksoojuspumba puhul on oluline valida õige paigutus nii ruumis sees kui õues. Sisemine seade tuleb paigutada kohta, kus õhk saab võimalikult vabalt ringelda. Väline seade vajab samuti optimaalset kohta ning paigutust. Seadmest allapoole peab jääma vähemalt 50 cm ja kaugus seinast peab olema vähemalt 10 cm, kuna seade võtab õhku sisse seina ja seadme vahelt. Välisseadme ette peab jääma vähemalt kaks meetrit vaba ruumi. Välisseade tuleb paigaldada õue, muud jahedad ruumid nagu pööning, kelder jms ei sobi õhksoojuspumba tööks.

Õhksoojuspumba põhipaigaldus sisaldab:

  • sisemooduli paigaldust
  • välisseadme paigaldust
  • isoleeritud jahutustorude paigaldust välis- ja siseseadme vahele
  • elektritöid ja vajalikke tarvikuid
  • sisemooduli kondensaaditoru paigaldust

Et seade maksimaalselt tööle panna, on vaja küttespetsialiste. Telli paigaldus meilt!

Õhksoojuspumba hooldus

Õhksoojuspumbad on vastupidavad ja lihtsa ehitusega. Üldjuhul piisab pumba säästlikuks ja ohutuks kasutamiseks ühest hooldusest aastas.

Õhksoojuspumba hoolduse konsultatsiooniks või tellimiseks võta meiega ühendust!