Ventilatsiooni automaatika

Ventilatsiooniseadmete automaatika kontroll ja seadistamine

Kontrollime ja seadistame nii uusi kui ka juba kasutuses olevaid ventilatsiooniautomaatika süsteeme.

Tihti vajavad kontrolli ja uuesti seadistamist ka juba töös olevad automaatikasüsteemid. Enamasti ilmneb probleem siis, kui ventilatsiooniagregaat on seisma jäänud. Sageli on kontrolleri seadistus mingil põhjusel muutunud, mistõttu seade ei tööta üldse või siis ei tööta õigetel kellaaegadel.

Miks on ventilatsiooni automaatika toimimine oluline?

Valesti või mittetöötav süsteem tähendab ruumide õhukvaliteedi langust. See aga mõjutab otseselt ruumides elavate, töötavate või õppivate inimeste heaolu.

Oleme on läbinud koolitused Taanis ja omame ventilatsiooni hooldustööde sertifikaati. Väljastame teostatud hooldustööde akti, mida aktsepteerib ka päästeamet. Järgime oma töös EVS EN-15780 standardit.

Kontrollime ja seadistame nii uusi, kui juba kasutuses olevaid ventilatsiooniautomaatika süsteeme.

Võta ühendust esmaseks konsultatsiooniks!