Tagasi blogi vaatesse

Mida pidada silmas tellides spetsialistid köögi ventilatsioonikanaleid puhastama?

Oma hooletuse ja seaduse mitte täitmisega riskivad restoranide omanikud mitte ainult oma äri kaotamisega, vaid ka suurte võlanõuetega kindlustusseltsidelt. Kohtuvaidluse tulekahju korral hoiad ära juhul, kui Sinu restoraniköögi ventilatsioonisüsteeme on  hooldatud regulaarselt  selleks pädevate isikute/ettevõtete poolt.

Enamik restoranipõlenguid saab alguse köögist, kus tavaliselt on ülemäärane rasv kogunenud  rasvakanalisse, sinna kinnitunud kihtidena ja sealt edasi läheb vaja ainult väikest sädet, et tulekahju saaks võtta võimust. Millele peaksid tähelepanu juhtima tellides köögi ventilatsioonikanaleid puhastama spetsialistid?

  • Ettevõtte, keda tellid oma köögi ventilatsioonisüsteemi hooldama peab omama sertifikaate, tehnikud peavad olema koolitatud ja pädevad. On palju “ühemehe” ettevõtteid, kes pakuvad küll teenust, kuid ei oma sertifikaate ja veel vähem professionaalseid seadmeid. Köögi ventilatsioonikanalite puhastamine ei käi kiirelt- see on ohumärk, kui keegi teeb  selle töö imelikult lühikese ajaga puhtaks.  Rasvakanal tuleb puhastada kuni väljalaskekohani, teinekord on kanalid läbi mitmete korruste ja väga pikad, siis ei ole loogiline saada see kiirelt puhtaks.
  • Puhastada tuleb kogu rasvakanali ventilatsioonisüsteem sealhulgas tuleb ühendada lahti seadmed ja need puhastada. See tähendab seda, et puhastada tuleb kõik, mida silmaga ei näe. Ohumärk, kui keegi teeb seda liiga kiirelt st suure tõenäosusega on tehtud ainult nähtavate osade puhastust.
  • Olles tellinud ettevõtte oma ventilatsioonikanaleid hooldama saad akti teostatud tööde kohta. Siin on väga oluline jälgida, et akti ei väljastata lihtsalt niisama, vaid et ka töö oleks tehtud korralikult, alles siis saad rahulikult magada sest tulekahju oht ei ähvarda! Oma tööst ja klientidest hoolivad ettevõtted juhivad kindlasti tähelepanu puudustele ja pakuvad välja lahendused, mis on kooskõlas seadusega.
Väljast poolt justkui puhas rasvakanal
Seest poolt siiski mitte kahjuks

Et ventilatsioonisüsteemi tuleb puhastada ütlevad lisaks teenuse pakkujatele  ka Päästeamet ja kaine mõistus. Tuleohutuse seaduse seisukohalt peab isik kontrollima tema valduses oleva kinnisasja, ehitis, ruumi, seadme ja nende kasutamise ohutust ning nõuetekohasust. Samuti rakendama tulekahju tekkimist vältivaid meetmeid ning hoiduma tegevusest, mis võib põhjustada tulekahju. Kõige ohtliku tuleohutuse seisukohast on köögi ventilatsioon, kuhu kuhjuvad toiduõlijäägid ja rasv. Tihti saavad põlengud alguse just köögi väljatõmbekanalist, mida pole piisavalt puhastatud.

  • Professionaalselt kasutatavate köökide ventilatsioonikanaleid tuleb puhastada vastavalt kasutamise intensiivsusele:
    • Vähemalt korra kvartalis, kui seadmeid kasutatakse 12 h/ööpäevas – 16 h/ööpäevas.
    • Vähemalt kord poolaastas, kui seadmeid kasutatakse 6 h/ööpäevas –12 h/ööpäevas.
    • Vähemalt kord aastas, kui seadmeid kasutatakse 2 h/ööpäevas –6 h/ööpäevas

Võta ühendust meie spetsialistidega ja vaatame Sinu süsteemid üle ja teeme korda, nii et Sul oleks ohutu!