Tagasi blogi vaatesse

KKK-Korduma Kippuvad Küsimused

Koondame siia meie klientide poolt küsitud küsimused. Oleme püüdnud vastata lihtsalt ja arusaadavalt. Tehnilisemate vastuste jaoks leia meid üles ja aitame ka kõige keerukamate probleemide lahendamisel.

 • Kas ja kui palju tekitab ventilatsioonisüsteemi puhastus ruumides tolmu?

Ei tekita. Ventilatsioonitorustiku puhastamisel kasutame alarõhuseadet, mille ühendame ventilatsioonitorustiku külge ja seejärel alles alustame ventilatsioonitorustiku puhastamist. Kogu tolm ja mustus omakorda imetakse alarõhuseadme küljes olevasse filtrisse. Me anname alati  kliendile üle puhta objekti.

 • Kui palju maksab ventilatsioonisüsteemi puhastamine, millest oleneb hind?

Ventilatsioonitorustiku puhastuse hind sõltub mitmest tegurist, eelkõige objekti keerukusest, ventilatsioonitorude pikkusest, ventilatsioonitorustiku asukohast, ventilatsiooniseadmete arvust, tööde teostamise ajast jne. Ventilatsioonitorustiku puhastamisel kasutab kahemeheline meeskond spetsiaalseadmeid ja on orienteeruv meetrite arv mida üks meeskond suudab päevaga teha – seega sõltub hind objektil tehtava töö pikkusest seda nii meetrites kui ajas.

 • Mitu tehnikut on ventilatsioonisüsteemi puhastamise meeskonnas?

Meie tehnikud töötavad paaris, suurematele objektidele saame saata mitu meeskonda korraga. Siinkohal juhime tähelepanu, et Päästeamet on välja arvutanud meetrite ja meeste suhtarvu ja see on: tellides ventilatsioonisüsteemi puhastuse tuleks arvestada, et üks kaheliikmeline meeskond suudab kvaliteetset tööd tehes maksimaalselt puhastada kuni 200 jooksevmeetrit ventilatsioonitorustikku ühe tööpäeva (8h) jooksul.

 • Miks ventilatsioonitorudesse on tekkinud hallitus?

Suure tõenäosusega on viimasest ventilatsioonitorustiku puhastusest möödas rohkem aega ja ventilatsioonitorustikus olevas tolmus on välja jõudnud areneda hallitus. Eriti hoolikas tuleb ventilatsioonitorustiku puhtuse jälgimisel olla, kui  ventilatsiooni kasutatakse hooajati.

 • Kui tihti on vaja puhastada sundventilatsiooni?

Sundventilatsiooni torustiku puhastuse orienteeruv intervall on 2 aastat. Ventilatsiooniseadmeid on soovituslik hooldada ja kontrollida korra aastas. Ventilatsioonifiltreid tuleb vahetada vastavalt ruumi kasutuse eripärale ja seadusega kehtestatud korrale.

 • Ventilatsioonisüsteemi rikked- süsteemi sisse lülitades läheb ruum ruttu väga külmaks, miks?

Siin võib olla mitmeid probleeme nt soojusvaheti on katki, kütte osa ei pruugi töötada. Esmane soovitus on kontrollida üle ventilatsiooniseadme seadistus ja küttetrassi pealevoolu temperatuur. Kui probleem ei lahene, siis tuleb kutsuda tehnik, kes tuvastab probleemi ja pakub lahenduse.

 • Kuidas ühendada ventilatsioonisüsteem maaküttega-soovime lisada ventilatsioonisüsteemi koos jahutuse funktsiooniga oma eramusse?

Ventilatsioonisüsteemi ühendamine maakütte süsteemiga on võimalik. Ideaalne on kui juba ehitades on ette nähtud ventilatsioonisüsteem ja seda ei peaks hiljem lisama. Kuid lisamine on võimalik ja siinkohal on määravaks sellised tegurid nagu maaküttepumba võimsus, sest selleks, et lisada juurde ventilatsioonisüsteem, peab maaküttesüsteem olema varuvõimsusega. Maaküttesüsteemile ventilatsioonisüsteemi ühendamiseks on kaks varianti. Esimene on ühendada ventilatsioonisüsteem otse maakütte kontuuri enne maaküttepumpa, kuid seda kasutatakse vähem, sest on kulukam (kasutegur suurema energiahulga suhtes). Teine variant on ventilatsioonisüsteemi lisamine peale maaküttepumpa, selline lahendus on odavam, kiirem ja rohkem kasutatavam, kuid sel juhul ei saa üleliigset energiat suunata ringlusesse ja muuta süsteemi ökonoomsemaks.  Ventilatsioonisüsteemi saab lisada ja planeerida kõikidele küttesüsteemidele  ning alates 2021 on kõikidele uutele eramutele soojustagastusega sundventilatsiooni ehitamine kohustuslik, avalike asutuste puhul oli selleks juba 2019 aasta.

 • Millal on vaja ventilatsioonitorusid desinfitseerida?

Ventilatsioonitorustiku desinfitseerimine on eritöö ja tuleneb eriolukorrast ventilatsioonisüsteemis, kui ventilatsioonitorustikus on tekkinud bakteriaalne reostus või mürgistus.

 • Miks on ventilatsioonifiltrid on mustad pärast filtrivahetust?

Selline asi saab juhtuda, kui ventilatsioonitorustik on puhastamata. Mustas ja saasteainet täis ventilatsioonitorustikus liikuv õhk võtab endaga kaasa torudes olevat mustust, filtrid püüavad selle kinni nii palju, kui need suudavad. Kui filtrid on täis, siis edasi kandub juba suuresti saastunud õhk. Seega on oluline puhastada regulaarselt ventilatsioonitorustikku, hooldada seadmeid ja vahetada filtreid- korras seadmed ja puhas ventilatsioonitorustik tagavad värske õhu ja süsteemi pikema kasutusea.

 • Tuletõkkeklapp, kuidas saan olla kindel, et see töötab?

Tuletõkkeklapid takistavad tule, kuumuse ja suitsu levikut tuletõkketsoonides. Tuletõkkeklappe kontrollitakse seadusega ettenähtud korras vähemalt korra aastas. Tuletõkkeklapid on enamjaolt mehaanilised ja lihtsad- kuumuse klapini jõudes  need sulguvad automaatselt tänu sulakaitse sulamisele. On ehitisi, kus on tuletõkkeklapid ühendatud automaatika abil süsteemi ja seal teevad töö ära andurid. Kindel saad olla, kui oled teostanud regulaarset ventilatsioonitorustiku puhastust ja spetsialistid on tuletõkkeklapid kõik üle kontrollinud.

 • Millest sõltub ventilatsioonisüsteemi energiakulu?

Energiakulu võib olla suurenenud, sest ei ole õigeaegselt teostatud ventilatsiooniseadmete hooldust, ei ole teostatud ventilatsioonitorustiku puhastust ja süsteem on saaste ja tolmu tõttu olnud pikka aega ülekoormatud. Liigne energiakulu on tihti ka probleem, kui ventilatsioonisüsteem lisatakse hoonesse hiljem ehk ei ole eelnevalt arvestatud näiteks olmas oleva küttesüsteemi võimsusega. Väga tavaline põhjus on et ventilatsioonisüsteemi on valesti tasakaalustatud ja seadistatud.

 • Kui tihti peab köögiventilatsiooni puhastama?

Köögi ventilatsiooni ehk rasvakanali puhastus on tavalisest ventilatsioonitorustiku puhastusest erinev töö ja samuti on reguleeritud seadusega ning sagedus sõltub pliitide ja fritüüride kasutamise sagedusest ja intensiivsusest. Puhastamata köögiventilatsioon on kõrge tulekahju riski tekitaja ning ei mõju hästi tervisele.

Päästeamet ütleb: Professionaalselt kasutatavate köökide ventilatsioonikanaleid tuleb puhastada vastavalt kasutamise intensiivsusele:

 •  Vähemalt korra kvartalis, kui seadmeid kasutatakse 12 h/ööpäevas – 16 h/ööpäevas.
 • Vähemalt kord poolaastas, kui seadmeid kasutatakse 6 h/ööpäevas –12 h/ööpäevas.
 • Vähemalt kord aastas, kui seadmeid kasutatakse 2 h/ööpäevas –6 h/ööpäevas

Kui toitlustusettevõtted peavad ventilatsiooni puhastuse tellima seadusega ettenähtud korras, siis kodustes oludes koguneb ventilatsioon rasva ja tolmu segu täis 1-2 aastaga, olenevalt kasutuse aktiivsusest. Kui kutsud spetsialistid seda puhastama, siis üldjuhul kasutatakse rasva ja tolmu eemaldamiseks spetsiaalset keemiat, mis rasva lahti sulatab. Köögi inventar ja pinnad kaetakse kilega kinni, et keemia pindadele või toidu hulka ei satuks. See on aeganõudev protsess ja alati jääb oht, et kemikaalid satuvad köögi pindadele ja seal hiljem toidu hulka.Meil on ka võimalus puhastada köögi ventilatsiooni kuivjääga, mis on kemikaalide vaba puhastus.

 • Kuidas parandada loomulikku ventilatsiooni?

Loomulik ventilatsioon on meil Eestis põhiliselt nõukogude ajal ehitatud paneelmajades ja ka eramutes. Ventilatsiooni parendamise eesmärgil tuleks paigaldada värskeõhu klapid ja on väga oluline jälgida, et õhulõõrid ei oleks ummistatud ega kinni ehitatud.

 • Viiruste levik paneelmajades, kas läbi ventilatsiooni?

Ei ole tõestatud, et viirused otseselt leviksid paneelmajade korterite vahel. Kuid siin on oluline jälgida loomuliku ventilatsiooni ehk õhulõõride korrasolekut. Sundventilatsiooniga korterite puhul on soovitus seadistada ventilatsioon nii, et see töötaks koguaeg.

Siinkohal Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Ameti lühike meelespea mida jälgida koduse ventilatsiooni puhul:

 • Viirus ei levi ventilatsiooni kaudu töökorras ventilatsioonisüsteemides.
 • Tuulutamine on väga oluline ja vajalik.
 • Vanades, loomuliku ventilatsiooniga hoonetes viivad väljatõmbelõõrid võimaliku viiruse koos väljatõmbeõhuga korterist välja. Loomuliku ventilatsiooni puhul on vajalik akende kaudu tuulutamine. Ventilatsiooniavasid ei tohi sulgeda, sest ventilatsiooni vähenemine tekitab olukorra, kus viirus püsib siseõhus kauem.
 • Kui naabri valesti paigaldatud pliidikubu puhub teise korterisse toidulõhna, tuleb sellest teada anda oma korteriühistule ning maja hoolduse ja korrashoiu eest vastutavale isikule. Vajaduse korral on võimalik teibiga sulgeda lõõr ventilatsioonirest, kust õhk sisse puhub.
 • Nakkusohu tingimustes on vaja tagada hea ventilatsioon trepikodades, avades selleks aknaid. Liftide kasutamist on soovitatav vältida.
 • Terviklikult renoveeritud ja uuemad korterelamud on varustatud mehaaniliste ventilatsioonisüsteemidega. Nii väljatõmbeventilatsiooni kui ka soojustagastusega sissepuhke- ja väljatõmbeventilatsiooni süsteemides liigub õhk alati õiget pidi ja puhas siseõhk on tagatud.
 • Ka uuemates hoonetes on soovitav tõhustada ventilatsiooni akna kaudu tuulutusega.
 • Kui pereliige on nakatunud, siis erinevalt avalikest hoonetest, kodude ventilatsioon ei ole piisav nakkuse levimise vältimiseks. Nakkuse edasikandumise vältimiseks tuleb nakatunud pereliige isoleerida eraldi tuppa.

Kõik küsimused on oodatud, vastame hea meelega, leia meie kontaktid siit.